Trả lời Học Bằng B2 Bao Lâu Trung Tâm An Ninh thì mới nhận được bằng

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô hạng B2 nhưng không biết học bằng lái xe b2 mất bao lâu & gồm có những nội dung gì? trong bài viết này tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé.

Học bằng lái xe b2 mất bao lâu

HỌC BẰNG B2 BAO LÂU MỚI CÓ BẰNG?

Trước hết, ta cùng nhau tìm hiểu giấy phép lái xe hạng B2 được phép điều khiển những hạng xe nào ?

Theo quy định tại khoản 6 và 7 điều 16 phân hạng giấy phép lái xe tại thông tư số 12/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/06/2017 thì :

 • Ô tô chở người cho đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
 • Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên sử dụng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;
 • Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.
 • Ô tô chuyên xử dụng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

Thời gian học bằng lái xe b2 quy định như thế nào?

Theo quy định tại điều 13 phân hạng giấy phép lái xe tại thông tư số 12/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 01/06/2017 thì Thời gian đào tạo hạng b2 là: 588 giờ (lý thuyết: 168, thực hành lái xe: 420);

Như vậy với thời gian khoảng 588 giờ như vậy sẽ tương đương là 3 tháng đào tạo đối với hạng B2.

Tôi sẽ học những môn gì trong thời gian học bằng lái xe B2?

Hạng B2 sẽ được chia ra làm hai nội dung học đó là : Lý thuyết và Thực hành

Phần nội dung lý thuyết sẽ gồm có các môn học :

 • Pháp luật giao thông đường bộ
 • Cấu tạo & sửa chữa thông thường
 • Nghiệp vụ vận tải
 • Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông
 • Kỹ thuật lái xe

Phần nội dung thực hành sẽ gồm có các bài tập sau:

 • Bài 1: Tập lái tại chỗ không nổ máy
 • Bài 2: Tập lái xe tại chỗ có nổ máy
 • Bài 3: Tập lái xe trong bãi phẳng (sân tập lái)
 • Bài 4: Tập lái xe trong hình số 3, số 8 ghép; tiến lùi đi theo hình chữ chi (sân tập lái)
 • Bài 5:Tập lái xe trên đường bằng
 • Bài 6: Tập lái trên đường đèo núi
 • Bài 7: Tập lái xe trên đường phức tạp
 • Bài 8: Tập lái đêm tối
 • Bài 9: Tập lái xe có tải
 • Bài 10: Tập lái trên đường với xe ô tô số tự động (thực hiện sau khi học viên học xong các bài tập có số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 & 6)
 • Bài 11: Bài tập lái tổng hợp

Sau đây là bảng phân bổ thời gian của hạng B2 giữa lý thuyết và thực hành :

SỐ

TT

CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN CÁC MÔN HỌC ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE
Hạng B1 Hạng B2 Hạng

C

Học xe

số tự động

Học xe

số cơ khí

1 Pháp luật giao thông đường bộ giờ 90 90 90 90
2 Cấu tạo và sửa chữa thông thường giờ 8 8 18 18
3 Nghiệp vụ vận tải giờ 16 16
4 Đạo đức người lái xe & văn hóa giao thông giờ 14 14 20 20
5 Kỹ thuật lái xe giờ 24 24 24 24
6 Tổng cộng giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái giờ 340 420 420 752
Số giờ thực hành lái xe/học viên giờ 68 84 84 94
 Số km thực hành lái xe/học viên km 1000 1100 1100 1100
Số học viên bình quân/1 xe tập lái học viên 5 5 5 8
7 Số giờ học/học viên/khoá đào tạo giờ 204 220 252 262
8 Tổng số giờ một khoá đào tạo giờ 476 556 588 920
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1 Ôn & kiểm tra kết thúc khoá học ngày 3 4 4 4
2 Số ngày thực học ngày 59,5 69,5 73,5 115
3 Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng ngày 14 15 15 21
4 Cộng số ngày/khoá đào tạo ngày 76,5 88,5 92,5 140

 Các môn xem xét khi học lái xe hạng b2 như thế nào ?

 • Xem xét mọi thứ các môn học trong quy trình học (lý thuyết & thực hành)
 • Tuy nhiên đối với hạng B2 thì : môn Cấu tạo & Sửa chữa thông thường và môn Nghiệp vụ vận tải học viên có thể tự học nhưng phải được cơ sở đào tạo kiểm tra;
 •  Kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo khi kết thúc khóa học gồm: môn Pháp luật giao thông đường bộ đi theo bộ câu hỏi sát hạch lý thuyếtmôn Thực hành lái xe với những bài thi liên hoànbài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Hi vọng thông qua bài viết Học Bằng B2 Bao Lâu Trung Tâm An Ninh này các bạn đã nắm rõ hơn về chương trình đào tạo đối với hạng B2

  Liên hệ học lái xe tại TRUNG TÂM AN NINH:

 • Di động : 0987756894 
 • Address Email : kythuat@gmail.com
 • Trang web: https://hoclaixeotob2.com/